8. JAK POWSTAWAŁ KANON?

Najpierw powstało Siedem zasad konsultacji. Z historią ich stworzenia możesz się zapoznać tutaj>>>

Siedem zasad stało się impulsem do myślenia o podobnych regułach dotyczących konsultacji społecznych przeprowadzanych w lokalnych samorządach.

Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta w ramach projektu „Decydujmy razem” powstała pierwsza wersja kanonu. Na jesieni 2013 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), partner projektu „Decydujmy razem”, podjęła się zadania utworzenia grupy roboczej do partycypacyjnej pracy nad kanonem konsultacji lokalnych. Chodziło o to, by ostateczny dokument był wypadkową opinii i doświadczeń praktyków z różnych środowisk. W skład grupy wchodzili:

 • Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich
 • Joanna Bronowicka, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Oktawiusz Chrzanowski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Piotr Drygała, UM Dąbrowa Górnicza, Związek Miast Polskich
 • Aleksandra Gołdys, Uniwersytet Warszawski, ISS, Projekt Społeczny
 • Paweł Jaworski, Fundacja Napraw Sobie Miasto
 • Bartosz Kamiński, Urząd Miasta Olsztyna, Biuro Komunikacji Społecznej
 • Danuta Kloc, Gminny Ośrodek Kultury Hrubieszów
 • Małgorzata Koziarek, Instytut Spraw Publicznych
 • Małgorzata Lublińska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
 • Helena Masło, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oława
 • Witold Monkiewicz, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Anna Petroff-Skiba, Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej
 • Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich
 • Daniel Prędkopowicz, Fundacja Fundusz Współpracy
 • Ewa Rościszewska, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Małgorzata Steiner, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ewa Stokłuska, Fundacja Stocznia
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich
 • Agata Urbanik, Fundacja Pole Dialogu